Prekių grąžinimo taisyklės

Jei Pirkėjas atsisako prekės, prekė (jeigu ji buvo pristatyta) turi būti grąžinama Pardavėjui adresu: Pylimo g. 38c - 4, Vilnius. Pirkėjo už prekę i sumokėti pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą ir prekių grąžinimo Pardavėjui.

Išimtis: Konditeriniai gaminiai nėra grąžinami. 

Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į Pardavėjo nurodytą vietą ir visos su grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam asmeniui.

Prekės turi būti grąžintos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (instrukcijomis, garantiniu talonu, PVM sąskaita - faktūra, užpildyta ir pasirašytą pirkimo pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo forma arba prekių grąžinimo ar keitimo forma).

Už gražinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę ir negrąžinti Pirkėjo už prekę ir pristatymo paslaugą sumokėtų pinigų.

Prekės nepriimamos atgal, jei prekės buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos, ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pažeidimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas Pirkėjui nepatinka, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos. Grąžinus netinkamos kokybės prekes ar kokybiškas prekes, pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Parašyk mums ar paskambink +37061152760